Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:33:15
Seni gebertmeden önce, Poe,
þunu bilmeni istiyorum...

1:33:17
Küçük Casey Poe'nun son
alacaðý koku...

1:33:21
benim kokmuþ nefesim olacak.
1:34:06
Kýpýrdama!
1:34:08
Tamam, bayan,
orada kalýn!

1:34:45
- Nasýlým oðlum?
- Ýyi gidiyorsun.


Önceki.
sonraki.