Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:41:01
Evet, böyle daha iyi oldu.
1:41:05
Dinle, Ben--
1:41:08
araban için özür dilerim.
1:41:10
Fresno'da iyi bir kaportacý
biliyorum. Sigortan varsa.

1:41:15
- O arabadan sýkýlmýþtým zaten.
- O zaman iyi oldu.

1:41:27

1:41:31

1:41:34

1:41:38

1:41:42

1:41:46

1:41:49
- Merhaba, Cameron.
1:41:52
- Merhaba, minik kuþum.
1:41:58
- Bebeðim, herþeyi hazýrlamýþsýn
- Kuaför falan demek istedim.

1:42:01

1:42:05
Senin hediyen, Casey.
1:42:11

1:42:13
Biraz kirli.
1:42:16
Casey, tatlým, babanýn
hediyesini al þimdi.

1:42:18
Hayýr, Hayýr, Hayýr, tatlým.
Tamam.

1:42:22
Senin bende bir resmin var.
1:42:28
Seninde bende.
1:42:30

1:42:34

1:42:37

1:42:41
- Mutlu yýllar birtanem.
1:42:43

1:42:50

1:42:53

1:42:58


Önceki.
sonraki.