Cop Land
prev.
play.
mark.
next.

1:08:00
Izvinite što mi je trebalo
tamo dugo da shvatim.

1:08:04
Nisam vidio istinu.
Dokazi, moja lojalnost, sve se zbrkalo.

1:08:08
Zar ovi nikad ne daju
salvete.

1:08:11
Èime da se
obrišem ?

1:08:13
Hoæete ovo ?
1:08:16
Šta je ovo ?
Došli ste u moj grad...

1:08:19
sa govorima o praviènosti.
1:08:22
Sada radim pravu stvar.
Što se dešava ?

1:08:24
To je bilo prije dvije nedjelje.
1:08:28
Dvije nedjelje ?
1:08:35
Šta je sa Babiæem ?
1:08:37
Šta s njim ?
Nek se nosi.

1:08:41
- Šta je sa Donlanom ?
- Nek se nosi i on.

1:08:45
Šta je sa
Džoijom Randonom ?

1:08:47
Pao je sa zgrade.
Zar ne èitate novine ?

1:08:52
Slušajte, Šerife,
Stvarno mi je žao...

1:08:54
što sam vas probudio iz sna,
ali je gotovo.

1:08:57
Ruke su nam vezane.
Zeznuli ste me.

1:08:59
Vi ste unutrašnja kontrola.
Vi možete šta god hoæete.

1:09:03
Pitali ste me
"Da li želim biti murjak ?" Upravo jesam.

1:09:06
- Ponudio sam vam priliku.
- Tražim pomoæ.
Nešto se mora preduzeti.

1:09:09
- Moram ovo uraditi zbog sebe.
- Slušaj ti gluva budalo.
Imao si priliku.

1:09:12
Dok smo mogli nešto da uradimo,
ponudio sam vam da budete heroj,

1:09:15
i odbili ste !
1:09:17
Prokockali.
1:09:31
Vi ljudi
ste svi isti.

1:09:37
Taj naivac æe napraviti zbrku,
i opet æemo imati sluèaj.


prev.
next.