Deconstructing Harry
prev.
play.
mark.
next.

:04:02
Stiskam zube.
Ne plaši me tako!

:04:05
Lažna uzbuna. Pokušaj
da mi ga ne odgrizeš.

:04:10
Da smo bar sami...
Da opušteno vodimo ljubav.

:04:15
To bi bilo tako lepo.
Još malo strpljenja.

:04:19
Nikad se ne zna.
Hajde, otvori usta...

:04:23
Prestani da gledaš utakmicu
i doði ovamo!

:04:26
Evo, samo još malo!
Samo što nije gotovo!

:04:40
Svršila sam! Možeš da svršiš
kad god želiš. -Mogu?

:04:46
Svršila sam!
-Spreman sam!

:04:50
Lesli, jesi li to ti?
:04:53
Možeš li da me odvezeš
do jezera? -Trenutak, bako.

:04:58
Upravo spremam martinije.
-Dobro, zlato.

:05:02
Želim da svršim!
-Ken, ti si?

:05:07
Sa èim želiš da svršiš?
-Zdravo!

:05:11
Svrši, Ken! -Da svršim?
-Da, odvedi me do jezera.

:05:16
Otkad sam izgubila drugo oko,
oseèam se tako izgubljena.

:05:23
Ne moraš da cmizdriš zbog toga.
Nije tako strašno. -Ken žuri.

:05:29
Hoèeš li brzo staviti masline
u martinije? -Možeš i luk.

:05:35
Više volim luk.
A ti, Ken? -Da!

:05:40
Ti zaista mnogo voliš luk.
:05:54
Lusi! -Gade jedan!
Glavu bih ti odsekla!

:05:59
Ljuta si? -Kako si mogao?
Nisi znao šta èe se dogoditi?


prev.
next.