Deconstructing Harry
prev.
play.
mark.
next.

:24:00
Dilindžer je bio genije
u svom poslu, kao i Vili Saton.

:24:05
Seèaš se Frojda?
On je rekao da su u životu

:24:09
najvažnije 2 stvari.
Posao koji izabereš i seks.

:24:15
Žene su Bog.
-Bog je žena? -Ne kažem to.

:24:21
Žene postoje.
Za Boga ne znamo.

:24:26
Žene ne postoje u nekom raju
iz mašte, veè tu na zemlji.

:24:30
Neke od njih kupuju
donji veš "Viktorijina tajna".

:24:34
Bet se nikad nije tako stidela.
-Radoznala lažna èistunica!

:24:42
Ne tièe je se moj razgovor
sa sinom!

:24:45
Ona je dobra majka.
I divna prijateljica. -Glupost!

:24:49
Zamenimo se za dane. -Ne!
Neèe da izostaje iz škole!

:24:55
Da je bolestan, izostao bi.
-Ali nije bolestan.

:24:59
I neèe ièi s ocem
koji pije i guta tablete!

:25:08
Nekad si bila ljubazna sa mnom.
-Napiši to u svojoj knjizi!

:25:14
Šta prièam?
Veè si to napisao!

:25:19
Epštajn je oženio psihologa
kojoj se èesto poveravao.

:25:24
Za nju je to bio
prenos oseèanja.

:25:27
Ali, jednog dana,
ona ga je iznenadila.

:25:30
Mislim da je najbolje
da prekinemo sa seansama.

:25:34
Mislim da treba da se
odvojimo na neko vreme.

:25:39
Ako budemo oseèali isto,
možemo da se viðamo i družimo.

:25:50
Epštajn je mislio
da su savršen par

:25:53
i da ga ona razume.
:25:57
Znaš sve moje tajne,
moju psihu.


prev.
next.