Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:05:03
.דרום צרפת לאחר 3 שנים
:05:20
?ג'ק, תענה לזה בבקשה
:05:27
קת'רין! הפרה המטומטמת
!שלך עומדת בדרכי

:05:33
.זו לא פרה, ג'ק, זה ברבור
.מה שזה לא יהיה, זה עומד בדרכי-

:05:40
?בדרכך
:05:47
.הברבור שלך יפייפה, את יפייפיה
.כן, אבל לא לאורך זמן-

:06:00
.את עדיין תהיי סקסית
...רק קצת יותר עגולה, ורכה יותר

:06:07
ג'ק, התינוק, הוא הדבר אותו
.אנחנו רוצים, נכון? -כמובן

:06:18
.שלום, ג'ק
:06:24
.אתה לא משתמש בדלתות כניסה
.אתה אחד שיודע הכל על דלתות אחוריות-

:06:38
?איך מצאת אותי
.אנחנו אף-פעם לא איבדנו אותך, ידידי

:06:43
אז אתה לבטח גם יודע שאני פרשתי. -בחייך, כמה
?זמן אפשר לשבת על התחת ולהסתכל על השקיעה

:06:51
.אתה צייד, ג'ק, תודה בזה, אתה מתגעגע למשחק
:06:55
אתה לא מבין את זה, בשבילי זה
.אישי, בשבילך זה פוליטיקה


תצוגה.
הבא.