Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:06:00
.את עדיין תהיי סקסית
...רק קצת יותר עגולה, ורכה יותר

:06:07
ג'ק, התינוק, הוא הדבר אותו
.אנחנו רוצים, נכון? -כמובן

:06:18
.שלום, ג'ק
:06:24
.אתה לא משתמש בדלתות כניסה
.אתה אחד שיודע הכל על דלתות אחוריות-

:06:38
?איך מצאת אותי
.אנחנו אף-פעם לא איבדנו אותך, ידידי

:06:43
אז אתה לבטח גם יודע שאני פרשתי. -בחייך, כמה
?זמן אפשר לשבת על התחת ולהסתכל על השקיעה

:06:51
.אתה צייד, ג'ק, תודה בזה, אתה מתגעגע למשחק
:06:55
אתה לא מבין את זה, בשבילי זה
.אישי, בשבילך זה פוליטיקה

:07:02
בחייך, מפוליטיקה עושים כסף, פוליטיקה
.מביאה לך הזדמנויות. הכל קשור לפוליטיקה

:07:09
?אתה רוצה משהו אישי
...בסדר גמור

:07:13
.סטברוס חזר
.ואנחנו רוצים אותו חי

:07:22
.אנחנו מעוניינים בכל המידע המלוכלך שיש לו
.שמות, דרכי מילוט, וזו הסיבה שאנחנו זקוקים לך

:07:28
,אחרי כל-כך הרבה שנים שרדפת אחריו
.אתה הוא היחיד שיודע את דרכי פעילותו

:07:34
.בחייך, ג'ק, זה הסיכוי האחרון שיש לך
.יש קבוצת דלתא שלמה שמחכה לך באנטוורפ

:07:42
תודה בזה, ג'ק. אתה לא
.יכול לפרוש עד שהוא יפרוש

:07:52
רומא
:07:55
אז קווין חוזר או לא? -לא יודע, אולי הוא
.'באמת פרש סופית. אם הוא פרש אז יש לנו תוכנית ב


תצוגה.
הבא.