Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:07:02
בחייך, מפוליטיקה עושים כסף, פוליטיקה
.מביאה לך הזדמנויות. הכל קשור לפוליטיקה

:07:09
?אתה רוצה משהו אישי
...בסדר גמור

:07:13
.סטברוס חזר
.ואנחנו רוצים אותו חי

:07:22
.אנחנו מעוניינים בכל המידע המלוכלך שיש לו
.שמות, דרכי מילוט, וזו הסיבה שאנחנו זקוקים לך

:07:28
,אחרי כל-כך הרבה שנים שרדפת אחריו
.אתה הוא היחיד שיודע את דרכי פעילותו

:07:34
.בחייך, ג'ק, זה הסיכוי האחרון שיש לך
.יש קבוצת דלתא שלמה שמחכה לך באנטוורפ

:07:42
תודה בזה, ג'ק. אתה לא
.יכול לפרוש עד שהוא יפרוש

:07:52
רומא
:07:55
אז קווין חוזר או לא? -לא יודע, אולי הוא
.'באמת פרש סופית. אם הוא פרש אז יש לנו תוכנית ב

:08:08
.תרים קצת את הכיסא
.קצת צפוץ לי פה מאחורה

:08:14
."אפשר לצפות לדבר כזה בדרך כלל רק מה"סי. אי. איי
:08:23
אתה פושט על קרטלים במדינות של
.העולם השלישי, ואתה מעיד לקונגרסים

:08:30
והם הופכים אותך למנהל ייצוגי שלהם. -תגיע
.כבר לעיקר. -העיקר זה שאתה סתם שחקן משנה

:08:37
,אבל אתה עשית דבר אחד טוב
.החזרת את קווין למשחק, זה יהיה מאתגר

:08:44
.עצור כאן
:08:49
.ודרך אגב, השארתי לך מתנה
:08:58
!תוציאו אותי מפה! הצילו

תצוגה.
הבא.