Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:10:31
.אני מחפש את יאז
:10:41
.אני מחפש את יאז
:10:48
.אני מתערב שזה כאב
:10:52
.זה כואב, אלו כואבים גם כן
.אבל אני אוהב את זה

:10:59
?מי אתה
.אני הוא האיש-

:11:04
האם אתה שופט אדם על-ידי
.הופעתו החיצונית? אני שונא את זה

:11:10
,מי מעצב את השיער שלך
?סייגפריד או רוי

:11:14
האחרון שצחק על השיער שלי
.מנסה עדיין להוציא את הראש שלו מהתחת

:11:20
אני לא רוצה לדעת
.לגבי חיי המין שלך

:11:25
?זה היה כיף. עכשיו מי לעזאזל אתה
.ג'ק קווין-

:11:32
,אם אתה רוצה לרקוד איתי
.תבקש יפה

:11:38
.אני רק רוצה לוודא שאתה זה אתה
:11:43
.לעזאזל, האגדה מהלכת
.שמעתי שפרשת מהמשחק, ג'ק


תצוגה.
הבא.