Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:11:04
האם אתה שופט אדם על-ידי
.הופעתו החיצונית? אני שונא את זה

:11:10
,מי מעצב את השיער שלך
?סייגפריד או רוי

:11:14
האחרון שצחק על השיער שלי
.מנסה עדיין להוציא את הראש שלו מהתחת

:11:20
אני לא רוצה לדעת
.לגבי חיי המין שלך

:11:25
?זה היה כיף. עכשיו מי לעזאזל אתה
.ג'ק קווין-

:11:32
,אם אתה רוצה לרקוד איתי
.תבקש יפה

:11:38
.אני רק רוצה לוודא שאתה זה אתה
:11:43
.לעזאזל, האגדה מהלכת
.שמעתי שפרשת מהמשחק, ג'ק

:12:08
!בית המלאכה של סנטה
?מי זה, רודולף-

:12:14
.יש לי כאן את הדברים הטובים ביותר
?חג-מולד של קניות לבחורים רעים-

:12:22
,אני כבר לא משחק עם הבחורים הרעים
.רק עם הבחורים הטובים

:12:27
,מה אתה צריך? יש לי כאן דברים כל-כך חדשים
.שאני אפילו לא מודע לכך שיש לי אותם

:12:39
.ההתקפה מזכה בתהילה
.אבל ההגנה מזכה בניצחון-

:12:44
...אני אקח מזומן, זהב
.האם אתה פתחת את זה? -כן

:12:52
!אש במסדרון
:12:59
:אבל בלי צ'קים, ויש אצלי חוק
?שברת, שילמת. מובן


תצוגה.
הבא.