Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:12:08
!בית המלאכה של סנטה
?מי זה, רודולף-

:12:14
.יש לי כאן את הדברים הטובים ביותר
?חג-מולד של קניות לבחורים רעים-

:12:22
,אני כבר לא משחק עם הבחורים הרעים
.רק עם הבחורים הטובים

:12:27
,מה אתה צריך? יש לי כאן דברים כל-כך חדשים
.שאני אפילו לא מודע לכך שיש לי אותם

:12:39
.ההתקפה מזכה בתהילה
.אבל ההגנה מזכה בניצחון-

:12:44
...אני אקח מזומן, זהב
.האם אתה פתחת את זה? -כן

:12:52
!אש במסדרון
:12:59
:אבל בלי צ'קים, ויש אצלי חוק
?שברת, שילמת. מובן

:13:22
.רבותי, זהו דלתא 1
.תשכחו בכלל שראיתם אותו

:13:32
זהו מר ימיר, הוא אומר שסטברוס
.יופיע לפני הקרקע מחר, ממש פה

:13:43
...פארק שעשועים
:13:48
?מי יהיה הצלף שלי
.אני, אדוני-

:13:58
?את יודעת איך להשתמש בזה

תצוגה.
הבא.