Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:26:15
:מועמד בית הנציבות של המושבה
:26:18
.קווין, ג'ק פול. נולד בשנת 1959
:26:24
.החל את שירותו הצבאי בגיל 22
:26:28
,מאומן באמצעי חבלה, מעקב
.ומדידת נזק פסיכולוגי

:26:35
.מומחיות: אנטי-טרוריזם
:26:39
:משימה אחרונה
.לכידת סטברוס

:26:44
.קטע ווידאו איי - 19
.אנטוורפ

:26:50
לסוכן קווין הייתה הזדמנות טובה
.ללכוד את המטרה, אך היא ברחה

:26:57
ההתנהלות שלך היית רכה מידי, ולסוכנים רכים אין
.מיומנויות. אך בזכות כישוריך, הצטרפת אל המושבה

:27:05
,לא! - נכשלת במשימת, ג'ק
.אין לך ברירה אחרת

:27:11
.גז עצבים הוא לא כואב אך הוא יעיל מאוד
.אבל למי אכפת, אתה הרי מת ממילא

:27:20
,לפחות זה מה שכולם חושבים. אז אם ברצונך לחיות
.סרוק את האצבע שלך בסורק שליד הטלוויזיה

:27:30
,10, 9, 8, 7, 6
:27:36
... 5, 4, 3, 2
:27:48
.זהות מאושרת
.תודה לך, מר קווין

:27:53
?עכשיו, האם זה היה כל-כך נוראי

תצוגה.
הבא.