Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:27:05
,לא! - נכשלת במשימת, ג'ק
.אין לך ברירה אחרת

:27:11
.גז עצבים הוא לא כואב אך הוא יעיל מאוד
.אבל למי אכפת, אתה הרי מת ממילא

:27:20
,לפחות זה מה שכולם חושבים. אז אם ברצונך לחיות
.סרוק את האצבע שלך בסורק שליד הטלוויזיה

:27:30
,10, 9, 8, 7, 6
:27:36
... 5, 4, 3, 2
:27:48
.זהות מאושרת
.תודה לך, מר קווין

:27:53
?עכשיו, האם זה היה כל-כך נוראי
:28:16
.ג'ק, אני שמח שהחלטת להצטרף אלינו
:28:22
.'אלכס גולדסמית
.איש המיסים-

:28:26
.אתה נהרגת לפני 6 שנים
?אלוהים אדירים, כבר עברו 6 שנים-

:28:37
.בוא תעלה
.כמה מכרים שלי רוצים להכיר אותך

:28:42
.רבותי, בואו תכירו את ג'ק קווין המפורסם
:28:55
.משה לבנת, נהרגת בלבנון
.למעשה בבירות-


תצוגה.
הבא.