Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:28:16
.ג'ק, אני שמח שהחלטת להצטרף אלינו
:28:22
.'אלכס גולדסמית
.איש המיסים-

:28:26
.אתה נהרגת לפני 6 שנים
?אלוהים אדירים, כבר עברו 6 שנים-

:28:37
.בוא תעלה
.כמה מכרים שלי רוצים להכיר אותך

:28:42
.רבותי, בואו תכירו את ג'ק קווין המפורסם
:28:55
.משה לבנת, נהרגת בלבנון
.למעשה בבירות-

:29:00
.כולם... כל הסוכנים לשעבר
.או אויבים לשעבר-

:29:10
,אנחנו חשובים מידי בכדי שיהרגו אותנו
.ומסוכנים מידי בשביל שישחררו אותנו לחופשי

:29:15
.ברוך הבא למושבה
:29:20
.קווין
.סטאל-

:29:26
.אני מבין
:29:42
.האלימות הזו לא מוצדקת
:29:50
.אני הרגתי אותו בטוזלה
.כנראה שלא מספיק טוב-

:29:57
.אני ממש לא אוהב את הבן-אדם הזה

תצוגה.
הבא.