Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:33:00
,זה ממש מסמך אנושי מזעזע
.ולקוריאנים יש טכנולוגיה שכזו

:33:07
?יש למישהו רעיון אחר
?מישהו

:33:16
.מומחים מאשרים את נסיבות האירוע
?אתה קונה את זה, משה

:33:22
.אני לא בטוח
:33:29
.הוא משקר
.הוא מנסה להסתיר משהו

:33:35
.הם לבטח יודעים משהו נוסף לגבי האירוע
.בואו נבחן את התמונות מהלווין מחדש-

:33:44
?עצור שנייה, מה זה שם
.זה צל של משהו-

:33:48
.בינגו. זה עצם בלתי מזוהה
.לא, זה מטוס סמור אף-4-

:33:54
,תגדילו את התמונות מהמחשב
.בשביל לבדוק את האפשרות החדשה

:33:58
,אם הדבר הזה טס קרוב מספיק
.הוא יכל להסתתר מהסורקים

:34:03
הקוריאנים קלטו פעילות חשודה של אף-4
.אבל משום מה הם דווקא יירטו את מטוס הנוסעים

:34:09
ארצות-הברית משתמשים במטוסי ג'מבו ככיסוי בשביל
.שהם יוכלו לצלם תמונות או לבחון כלי-נשק חדישים

:34:17
המטוס הזה המריא רק בשביל שהאמריקאים
.יוכלו לצתת לאותו בסיס צבאי סודי

:34:23
.רעיון יפה, ג'ק
:34:39
.לייזרים תת-מיימים
:34:43
.הראשון נמצא מטר אחד מתחת לפני הקרקע
.הם משמידים כל דבר שהם באים במגע איתו

:34:50
אם הם לא יהרגו אותך, אז הזרם
.יעשה זאת, הכל כבר תוכנן מראש

:34:54
?אף אחד מעולם לא הצליח לברוח
.אפילו מישהו אחד? -אף-אחד


תצוגה.
הבא.