Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:34:03
הקוריאנים קלטו פעילות חשודה של אף-4
.אבל משום מה הם דווקא יירטו את מטוס הנוסעים

:34:09
ארצות-הברית משתמשים במטוסי ג'מבו ככיסוי בשביל
.שהם יוכלו לצלם תמונות או לבחון כלי-נשק חדישים

:34:17
המטוס הזה המריא רק בשביל שהאמריקאים
.יוכלו לצתת לאותו בסיס צבאי סודי

:34:23
.רעיון יפה, ג'ק
:34:39
.לייזרים תת-מיימים
:34:43
.הראשון נמצא מטר אחד מתחת לפני הקרקע
.הם משמידים כל דבר שהם באים במגע איתו

:34:50
אם הם לא יהרגו אותך, אז הזרם
.יעשה זאת, הכל כבר תוכנן מראש

:34:54
?אף אחד מעולם לא הצליח לברוח
.אפילו מישהו אחד? -אף-אחד

:35:01
.האחרון שניסה היה איזה אחד בשם ברייס
.זה היה כמובן לפני שהלייזרים הותקנו

:35:07
.הברנש המסכן לא שרד אפילו 48 שעות
.השומר שלו טיפל בו כהוגן

:35:14
,לכל תושב יש שומר
.אף על-פי שאותו תושב לא יודע מי הוא

:35:19
זוהי עבודתו של השומר לצפות אחר
.הגישה, ההתנהגות ויעילות התושב

:35:27
,אם התושב בורח
.השומר פשוט מחסל אותו

:35:32
איך הצלחת להחביא את המקום הזה למשך כל-כך
.הרבה זמן? -ע"י שימוש במסכה, אנחנו בלתי נראים


תצוגה.
הבא.