Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:35:01
.האחרון שניסה היה איזה אחד בשם ברייס
.זה היה כמובן לפני שהלייזרים הותקנו

:35:07
.הברנש המסכן לא שרד אפילו 48 שעות
.השומר שלו טיפל בו כהוגן

:35:14
,לכל תושב יש שומר
.אף על-פי שאותו תושב לא יודע מי הוא

:35:19
זוהי עבודתו של השומר לצפות אחר
.הגישה, ההתנהגות ויעילות התושב

:35:27
,אם התושב בורח
.השומר פשוט מחסל אותו

:35:32
איך הצלחת להחביא את המקום הזה למשך כל-כך
.הרבה זמן? -ע"י שימוש במסכה, אנחנו בלתי נראים

:36:20
?שלום, קת'רין
?שלום-

:36:25
.אני מקווה שאני לא מפריעה לך
...האם אנחנו נוכל לדבר

:36:32
,מדברת מריה טריפיאולי מהגלריה ברומא
.אנחנו דיברנו שבוע שעבר

:36:38
אנחנו היינו רוצים לארגן תערוכת
?פיסול שלך כמופע ראווה, מופתעת

:36:48
יודעת מה, אני אשלח לך
.מחר בבוקר כרטיס טיסה


תצוגה.
הבא.