Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:36:20
?שלום, קת'רין
?שלום-

:36:25
.אני מקווה שאני לא מפריעה לך
...האם אנחנו נוכל לדבר

:36:32
,מדברת מריה טריפיאולי מהגלריה ברומא
.אנחנו דיברנו שבוע שעבר

:36:38
אנחנו היינו רוצים לארגן תערוכת
?פיסול שלך כמופע ראווה, מופתעת

:36:48
יודעת מה, אני אשלח לך
.מחר בבוקר כרטיס טיסה

:37:06
.יש לכם 5 דקות להזדהות בבתיכם
:37:26
...7, 6, 5, 4, 3, 2
:37:37
תודה רבה לך, מר קווין. בבקשה
.השאר בקשר עד להודעה חדשה


תצוגה.
הבא.