Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:44:00
.ג'ק, אנחנו מחכים לתגובתך
:44:08
.זה לא סטברוס
.זה סתם איזה חיקוי זול

:44:27
.אני נכשלתי גם בלהשיג את סטברוס
.הוא החוב האחרון שלי שעדיין לא שולם

:44:34
.הוא חופשי, ואני תקוע כאן
:44:39
אתה היית תקוותינו האחרונה, אתה היית השחקן
.הטוב האחרון שהיה טוב מספיק בכדי לתפוס אותו

:44:49
?האם הוא מודע לקיומו של המקום הזה
.אני לא בטוח. וזו הסיבה להיותו כל-כך מסוכן-

:44:56
כל מיני סוכנויות מרחבי העולם
.השתמשו בו לביצוע עבודות קשות

:45:02
זה ממש אירוני, כשהוא היה לנו
.לבן-ברית, הוא היה נחשב כגיבור

:45:07
עכשיו הוא עובד עבור מישהו אחר, הוא
.חלאת אדם. בוא נודה בזה, הוא כבר יצא מהאופנה

:45:14
.אני חושש שאנחנו התרשמנו מאוד מהברבור הזה
.ואני הרשתי לעצמי להכפיל את הסכום עבורו

:45:26
.בעלי אהב מאוד את הברבור הזה
.הוא חשב שהוא פרה


תצוגה.
הבא.