Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:54:06
.רבותי, הדקו את החגורות שלכם
.אנחנו בקרוב נוחתים

:54:17
?מיהו השומר-ראש שלו
:54:51
?בווו! -לעזאזל, מאיפה הופעת פתאום
.שמעתי שגרמו לך להעלם

:54:58
.אני זקוק לקצת סחורה
.מצטער, אני סגור הלילה-

:55:09
.אבל עכשיו אתה פתוח
:55:21
.בוא נדבר
:55:24
אני זקוק לכמה צעצועים מרושעים. -יש לי משהו
.בשבילך שתאהב, אתה תהיה הבחור הרע בשכונה

:55:33
.תראה את זה. כוונת לייזר, אוטומטי לגמרי
.אתה תזדקק למשתיק קול בשבילו

:55:44
...אלו ממש נחמדים
?אתה יכול להטיס מטוס-

:55:48
כמו ציפור. אבל אני מעדיף להשאר עם רגליים
.על הקרקע, אחי... אני גם מוכר רימוני עשן


תצוגה.
הבא.