Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:55:09
.אבל עכשיו אתה פתוח
:55:21
.בוא נדבר
:55:24
אני זקוק לכמה צעצועים מרושעים. -יש לי משהו
.בשבילך שתאהב, אתה תהיה הבחור הרע בשכונה

:55:33
.תראה את זה. כוונת לייזר, אוטומטי לגמרי
.אתה תזדקק למשתיק קול בשבילו

:55:44
...אלו ממש נחמדים
?אתה יכול להטיס מטוס-

:55:48
כמו ציפור. אבל אני מעדיף להשאר עם רגליים
.על הקרקע, אחי... אני גם מוכר רימוני עשן

:56:00
.אתה משלם במזומן? -אני אשלם לך אחר-כך
.זה עתה החלטתי על שביתת מכירת נשק, תודה רבה-

:56:07
,אתה יודע שאני אעמוד במחויבותי. -מצטער אחי
.אבל אתה פרשת מהמשחק, מתים לא זוכים לאשראי

:56:18
."אני אתן לך 3 גישות לחשבונות של ה"סי. אי. איי
.כשאני אקבל את הסחורה, אני אתן לך את הגישות

:56:27
אני לא יודע אחי, כשאני רואה
...אותך אני רואה רק צרות

:56:36
טוב, שיהיה... אני דווקא אחד
.שאוהב להסתבך בצרות

:56:44
?"למה אתה מתכוון שאתה אומר "מנצח
.הדבר הזה הרבה יותר טוב ממצנח-

:56:50
?אתה בטוח שזה עובד
.כמובן שזה עובד-

:56:59
.אני בטוח בזה שזה עובד
!בטוח? - כן-


תצוגה.
הבא.