Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:56:00
.אתה משלם במזומן? -אני אשלם לך אחר-כך
.זה עתה החלטתי על שביתת מכירת נשק, תודה רבה-

:56:07
,אתה יודע שאני אעמוד במחויבותי. -מצטער אחי
.אבל אתה פרשת מהמשחק, מתים לא זוכים לאשראי

:56:18
."אני אתן לך 3 גישות לחשבונות של ה"סי. אי. איי
.כשאני אקבל את הסחורה, אני אתן לך את הגישות

:56:27
אני לא יודע אחי, כשאני רואה
...אותך אני רואה רק צרות

:56:36
טוב, שיהיה... אני דווקא אחד
.שאוהב להסתבך בצרות

:56:44
?"למה אתה מתכוון שאתה אומר "מנצח
.הדבר הזה הרבה יותר טוב ממצנח-

:56:50
?אתה בטוח שזה עובד
.כמובן שזה עובד-

:56:59
.אני בטוח בזה שזה עובד
!בטוח? - כן-

:57:05
.אם אתה תמות, אתה תקבל החזר מלא
.תבטח בי בעניין הזה

:57:13
.בהצלחה רבה
.תודה-

:57:18
?מה לעזאזל אתה עושה
:57:39
?תושיט לי יד לעזרה. -מה בנוגע לרגל
?זה הכי טוב שאליו אתה מסוגל-

:57:46
.בוא וננסה משהו אחר
.זה נקרא לעשות אהבה, מותק-

:57:51
.היי תשמור על הידים שלך
:57:55
.לזה אני קורא זמן איכות

תצוגה.
הבא.