Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:57:05
.אם אתה תמות, אתה תקבל החזר מלא
.תבטח בי בעניין הזה

:57:13
.בהצלחה רבה
.תודה-

:57:18
?מה לעזאזל אתה עושה
:57:39
?תושיט לי יד לעזרה. -מה בנוגע לרגל
?זה הכי טוב שאליו אתה מסוגל-

:57:46
.בוא וננסה משהו אחר
.זה נקרא לעשות אהבה, מותק-

:57:51
.היי תשמור על הידים שלך
:57:55
.לזה אני קורא זמן איכות
:58:06
?מה לא בסדר איתך, אתה משוגע
!אתה יותר משוגע ממעצבי השיער שלי

:58:13
?האם אתה בחנת את זה? האם בחנת
!לא הייתי צריך לבחון את זה, אני בניתי את זה-

:58:20
.נתראה בחנות, ואולי אני אביא לך את הגישות
?"למה אתה מתכוון "אולי-

:58:27
.בטח בי
!תנשך אותי-


תצוגה.
הבא.