Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:58:06
?מה לא בסדר איתך, אתה משוגע
!אתה יותר משוגע ממעצבי השיער שלי

:58:13
?האם אתה בחנת את זה? האם בחנת
!לא הייתי צריך לבחון את זה, אני בניתי את זה-

:58:20
.נתראה בחנות, ואולי אני אביא לך את הגישות
?"למה אתה מתכוון "אולי-

:58:27
.בטח בי
!תנשך אותי-

:59:23
.כן, קת'רין. אני בא

תצוגה.
הבא.