Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:04:30
?יש משהו עבור ג'ון קווין
.כן, אדוני, הנה-

1:04:43
.השאירו את זה עבורך, ג'ק
.על שולחן הקבלה

1:04:50
.ובכן, זוהי לא פצצה
.אולי אלו הגישות

1:04:56
.הייתי שמח מאוד אם סוף-סוף ישלמו לי
.החשבונות הללו הם זיוף, הם ריקים-

1:05:05
?זה מסביר את הכל, למה אתה שיקרת לי
!אני מתערב שהמושבה הזו בכלל לא קיימת

1:05:13
.זה בכלל לא קשור למושבה
?מה זה זה-

1:05:19
.תמונה אולטרא-סאונד של הבן שלי
.סטברוס מחזיק בבן שלי

1:05:25
.תחזור לאנטוורפ, אני אשיג את הכסף שלך
.אני משלם את החובות שלי

1:05:34
.קווין, שמור את הכסף שלך
1:05:45
?למה לא סיפרת לי על זה לפני כן
.מה אכפת לך? אתה ממילא תמיד משחק הגנתי-

1:05:55
.אז הגיע הזמן לקום מהספסל
?ההגנה הכי טובה היא התקפה טובה, נכון


תצוגה.
הבא.