Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:03:03
.יש לי כאן כמה מקרים וקשרים באזור
1:03:27
אמרתי לך, אם הם יכולים לייצר דבר כזה, אני יכול
?לגנוב אותו. -אז למה לא גנבת משהו גדול יותר

1:03:33
.הייתי בטוח שתרצה לנסוע במשהו כזה
1:03:36
אז זו הסיבה למה אתה מלבש ככה. -מה רע בסגנון
.הלבוש שלי? אתה נראה כמו גזר עם עגילים

1:03:41
.רוכבי אופניים דפוקים
!זוזו מהדרך! אתם חוסמים את הנתיב

1:03:46
אני עליתי עליהם, הם בדרכם
.לכביש המהיר בכיוון רומא

1:03:51
זה תואם למידע העדכני שלנו. יש דיווחים
.שאישתו של קווין נמצאת עכשיו במלון רג'ינה

1:03:56
!נהדר
.יש משחק חשוב לפנינו

1:04:30
?יש משהו עבור ג'ון קווין
.כן, אדוני, הנה-

1:04:43
.השאירו את זה עבורך, ג'ק
.על שולחן הקבלה

1:04:50
.ובכן, זוהי לא פצצה
.אולי אלו הגישות

1:04:56
.הייתי שמח מאוד אם סוף-סוף ישלמו לי
.החשבונות הללו הם זיוף, הם ריקים-


תצוגה.
הבא.