Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:06:03
.נכון
1:06:12
,סטברוס ממציא את חוקי המשחק האלה
.אם נשחק על-פי אותם חוקים, בני ואשתי ימותו

1:06:17
,אם אתה תשלח את האי-מייל הזה
.כל הסוכנויות בעולם ידעו על הדבר

1:06:23
,מה התוכנית? -בינתיים אין לי כלום
.אבל סטברוס לא יודע על כך

1:06:29
.אז הוא יעשה לבטח מה שהוא חושב שאני אעשה
?אז אנחנו צריכים רק לשבת ולחכות-

1:06:34
.וכשהוא יעשה זאת הוא יוביל אותנו הישר לקת'רין
1:06:45
.סטברוס, ראה
1:06:50
!קווין חכם
.אדם רגיש מאוד

1:06:55
...בזמן אחר, במקום אחר
.זה פשוט יהיה מאוחר מידי בשבילו

1:07:12
.את הולכת לבית-חולים
.את תהי בטוחה יותר שם

1:07:33
.בבקשה אדוני, תראה בעצמך
1:07:43
!זה ממש קרקס
.כולם נמצאים פה

1:07:47
הנה ה"מוסד". וכמה בחורים
.מקומיים עומדים שם בפינה

1:07:56
.אפילו המשטרה המקומית
!אלוהים אדירים, יש לנו כאן סדרה מלאה


תצוגה.
הבא.