Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:07:12
.את הולכת לבית-חולים
.את תהי בטוחה יותר שם

1:07:33
.בבקשה אדוני, תראה בעצמך
1:07:43
!זה ממש קרקס
.כולם נמצאים פה

1:07:47
הנה ה"מוסד". וכמה בחורים
.מקומיים עומדים שם בפינה

1:07:56
.אפילו המשטרה המקומית
!אלוהים אדירים, יש לנו כאן סדרה מלאה

1:08:04
!סלח לי
!זוז מפה, חבוב-

1:08:17
.ככל הנראה התוכנית שלך לא עובדת
.סבלנות, הוא יהיה כאן-

1:08:25
,אם אנחנו נצטרך עזרה
?יש לי כאן אח. -יש לך אח

1:08:30
.כן, יש לי אח, מכנסיית סנקומיני

תצוגה.
הבא.