Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:09:09
!קווין, לא
.זה מה שהוא רוצה

1:09:14
!קת'רין
1:09:26
!לא
1:09:43
?אתה יודע מה, ג'ק
.אני אף-פעם לא מפר הבטחות, אף-פעם

1:09:56
אל תדאג בקשר לזה, הבטחתי שאני
.אשלח לך הזמנה להולדת הבן

1:10:04
.אני ממליץ לך ללבוש בגדים שחורים
.שחרר את אשתי, קח אותי במקומה-

1:10:11
למעשה ג'ק, אני חושש
.שאני אקח את שלושתכם

1:10:20
! אני רואה את סטברוס וקווין
1:10:56
!צלף על הגג

תצוגה.
הבא.