Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:10:04
.אני ממליץ לך ללבוש בגדים שחורים
.שחרר את אשתי, קח אותי במקומה-

1:10:11
למעשה ג'ק, אני חושש
.שאני אקח את שלושתכם

1:10:20
! אני רואה את סטברוס וקווין
1:10:56
!צלף על הגג

תצוגה.
הבא.