Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:17:31
איפה ג'ק? -אל תדאגי
.בנוגע לזה, הכל יהיה בסדר

1:17:38
?מי אתם אנשים
1:18:07
.ג'ק בדרך לפה, טפל בו כהוגן
.אסור לו לדעת איזה מן יום זה היום

1:18:34
.שלום לך, אדוני
...אני מחפש בחור בשם

1:18:53
?ממה עשויים הקירות הללו
.מעצמותיהם של אחיי-


תצוגה.
הבא.