Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:18:07
.ג'ק בדרך לפה, טפל בו כהוגן
.אסור לו לדעת איזה מן יום זה היום

1:18:34
.שלום לך, אדוני
...אני מחפש בחור בשם

1:18:53
?ממה עשויים הקירות הללו
.מעצמותיהם של אחיי-

1:19:01
.אתה הוא חברו של האח יאז
.הוא עשה עבורנו הרבה טובות

1:19:08
כולל עיצוב פנים מחדש של כל
.הבניין שלנו. דבר שפשוט לא יאמן

1:19:23
?מה מצב
?מה המצב-

1:19:27
.זהו האח רגולו וזהו האח רמולו
.זהו האח קווין

1:19:40
הנזירים הללו אספו מידע על רומא במשך 500 שנה
!המידע הוא ממש עדכני. נזירי המידע

1:19:50
ולגבי המדבקה הזו שמצאת, הם מאתרים
.מאיפה היא באה ברגעים אלו ממש


תצוגה.
הבא.