Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:20:07
...אינטרנט
1:20:10
27 רופאים שונים נתנו מרשם
.לתרופה הזו בזמן האחרון

1:20:18
.זהו איתות ממקור חיצוני
?זה הולך להתרסק-

1:20:24
?מאיפה לעזאזל זה בא
1:20:42
?אפשר בבקשה
1:20:50
.הודעה נכנסת
1:20:53
".תודה רבה על הברכות, ג'ק"
1:21:10
.הוא נמצא כאן למטה איפשהו
1:21:17
!אחי, העתיקות הללו שוות הון תועפות
1:21:22
.מבחינה רוחנית
1:21:27
,אנחנו נמצאים כעת מתחת לנהר הטיברי
.המנהרות הללו מוליכות לכיוון האי טיברי

1:21:34
זו דרך היחידה להגיע לבית-חולים מבלי
?להשתמש בגשר. -אז שם סטברוס יציב את אנשיו

1:21:44
!בהצלחה
.תודה רבה, אחים-

1:21:50
!נדבר אתכם באינטרנט אחים שלי
.אני אחכה לאי-מייל ממך-

1:21:54
!בסדר, לחצי
!בדיוק ככה! לחצי


תצוגה.
הבא.