Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:21:10
.הוא נמצא כאן למטה איפשהו
1:21:17
!אחי, העתיקות הללו שוות הון תועפות
1:21:22
.מבחינה רוחנית
1:21:27
,אנחנו נמצאים כעת מתחת לנהר הטיברי
.המנהרות הללו מוליכות לכיוון האי טיברי

1:21:34
זו דרך היחידה להגיע לבית-חולים מבלי
?להשתמש בגשר. -אז שם סטברוס יציב את אנשיו

1:21:44
!בהצלחה
.תודה רבה, אחים-

1:21:50
!נדבר אתכם באינטרנט אחים שלי
.אני אחכה לאי-מייל ממך-

1:21:54
!בסדר, לחצי
!בדיוק ככה! לחצי

1:22:05
לעזאזל, זה תקוע. רגע, אולי יש לי
?משהו שימושי בכיס. -מה יש לך

1:22:14
מה זה זה? -מטבע המזל שלי, ונפץ המזל
.שלי גם כן. עשוי מחומר נפץ קלאסי

1:22:25
.סמטקס. -זה מה שזה
.ידידותי יותר מנייר סלוטייפ

1:22:30
הכנה טובה, ידידי! אתה חייב שיהיו לך את
.כלים הנכונים לעבודה ולצפות לכל דבר שיקרה

1:22:37
.לעזאזל, החוט לא ארוך מספיק
?הכנה טובה, הא-

1:22:44
.רק רגע
1:22:48
.בוא נמצא אבן
1:22:54
?האם אכפת לך, אכפת לך
.זה רק למטרה טובה


תצוגה.
הבא.