Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:22:05
לעזאזל, זה תקוע. רגע, אולי יש לי
?משהו שימושי בכיס. -מה יש לך

1:22:14
מה זה זה? -מטבע המזל שלי, ונפץ המזל
.שלי גם כן. עשוי מחומר נפץ קלאסי

1:22:25
.סמטקס. -זה מה שזה
.ידידותי יותר מנייר סלוטייפ

1:22:30
הכנה טובה, ידידי! אתה חייב שיהיו לך את
.כלים הנכונים לעבודה ולצפות לכל דבר שיקרה

1:22:37
.לעזאזל, החוט לא ארוך מספיק
?הכנה טובה, הא-

1:22:44
.רק רגע
1:22:48
.בוא נמצא אבן
1:22:54
?האם אכפת לך, אכפת לך
.זה רק למטרה טובה

1:23:03
.אופס, איירבול
.אתה צריך להתאמן, אחי-

1:23:08
אני שונא להתאמן. אבל אני לעולם
.לא מחטיא פעמיים ברציפות, אחי

1:23:30
!התינוק שלי
1:23:58
.הוא נמצא על האי
.כמובן שהוא יהיה על אי-


תצוגה.
הבא.