Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:40:25
!השתטחו
1:40:34
?האם כולם בסדר
1:40:51
.זה אני... אבא
1:41:22
הייתי מאוד מאוד רוצה לזכור
.את החופשה שלי ברומא

1:41:31
.הבא לי מזכרת
1:41:37
,תחתוך חתיכה מהשיער שלך
.וגם מהחולצה שלך

1:41:51
.קווין, אתה תאהב את זה
.מזכרת ממני

1:41:57
אולי המטבע שלי
.יהיה לך למזל גם כן


תצוגה.
הבא.