Event Horizon
prev.
play.
mark.
next.

:13:00
Claire.
:13:05
Aºtept.
:13:23
E-n regulã.
Respirã.

:13:27
Hopa sus, doctore Weir.
:13:31
Mã simt bine!
:13:33
Aºa.
:13:35
Miºcaþi-vã încet ºi cu grijã.
Nu v-aþi miºcat de 56 de zile.

:13:41
Sunteþi puþin dezorientat.
Înþelegeþi?

:13:43
Mã simt bine.
Mulþumesc.

:13:46
Poftiþi prosopul.
Luaþi-o încet.

:13:49
Ia-l în primire.
:13:54
Cum vã simþiþi, doctore?
:13:58
Vreþi niºte cafea?
:14:00
Cum?
:14:01
Vreþi - Niºte - Cafea?
:14:06
Nu, mulþumesc.
:14:09
Cum doriþi.
:14:13
Dar tu, Starck?
Doreºti ceva negru ºi fierbinte?

:14:17
-E cumva o ofertã?
-Nu.

:14:21
Atunci ce zici
de niºte cafea?

:14:24
-Starck!
-Ordonaþi.

:14:27
De ce nu eºti
încã pe punte?

:14:29
-Pot sã mã îmbrac mai întâi?
-Da. Hai, miºcaþi-vã odatã.

:14:37
Începem, Danny.
La Mulþi Ani.

:14:40
Ia-mã în spate, mami!
:14:43

:14:44
Nu-i voie cu mingi aici.
:14:51
-Cere-þi scuze.
-Iartã-mã, mãmico.

:14:56
-Peters?
-Ordonaþi.


prev.
next.