Kiss the Girls
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:01
Kdo jste?
:50:07
Alex Cross,
policista z Washingtonu DC.

:50:12
Jak vám je?
:50:15
Špatnì.
:50:17
- Zavolám lékaøe.
- Moment. Dal mi drogu.

:50:22
- Myslím, že to byla nervová...
- Ano, sistol.

:50:27
Už je ptyè. Jsem rád,
že jste z toho venku.

:50:33
- Jste z Washingtonu?
- Ano.

:50:35
Pøijel jsem kvùli neteøi.
:50:40
Zmizela pøed deseti dny.
:50:43
Jmenuje se Naomi Crossová.
:50:48
S tou jsem mluvila.
:50:51
Mluvila jsem s ní.
:50:56
Dìkuju.
:50:59
Jdu pro lékaøe.
:51:02
Slyšela jsem tolik hlasù...
:51:07
..snažila jsem se neplakat.
:51:26
- Nᚠèlovìk se tu neukáže.
- Ruèím za to, že se bude dívat.

:51:31
Øíkáte to, jako
by byl bùhvíjak chytrej.

:51:35
Jestli je hloupej,
jak to, že ho ještì nemáme?

:51:46
Dámy a pánové.
:51:49
Dobrý den. Rád bych vám
pøedstavil velmi odvážnou mladou dámu.

:51:54
Doktorku Kate McTiernanovou.
:51:58
Dr. McTiernanová
pronese krátké prohlášení.


náhled.
hledat.