Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:13:03
Напълно сигурни ли сме
за позицията си?

:13:08
Да, сателитът я определи точно.
:13:11
МЕДИЙНА ГРУПА "КАРВЪР"
ХАМБУРГ

:13:40
Готови сме за изстрелване.
:13:44
Спрете двигателите.
Поддържайте пълна тишина.

:13:47
Корабът "Стелт" е невидим
за радара, но сондата не е.

:13:56
Щом прелетят пак, ще стреляме.
:13:58
Англичаните ще помислят,
че е китайско въздушно торпедо.

:14:01
Трябва да докладвам.
:14:08
Стампър до Хамбург.
Фаза едно е в действие.

:14:11
Ще ви държа в течение.
:14:21
- МИГ-овете пак приближават.
- Да започваме цирка.

:14:24
Морската сонда е в готовност.
:14:37
Пускай сондата.
:14:40
Сондата е активирана.
:14:46
Освободи я.
:14:55
Тревога!
Торпедо. Координати 1-1-4.


Преглед.
следващата.