Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:14:01
Трябва да докладвам.
:14:08
Стампър до Хамбург.
Фаза едно е в действие.

:14:11
Ще ви държа в течение.
:14:21
- МИГ-овете пак приближават.
- Да започваме цирка.

:14:24
Морската сонда е в готовност.
:14:37
Пускай сондата.
:14:40
Сондата е активирана.
:14:46
Освободи я.
:14:55
Тревога!
Торпедо. Координати 1-1-4.

:15:01
Не засякохме съд наблизо.
Сигурно МИГ-овете са го пуснали.

:15:08
Носи се право към нас. Ще ни удари.
- Готови! Дръжте се!

:15:19
- Цел: 1200 м.
- Чук - чук.

:15:38
Да се качим горе.
:15:51
Дай завой наляво.

Преглед.
следващата.