Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:15:01
Не засякохме съд наблизо.
Сигурно МИГ-овете са го пуснали.

:15:08
Носи се право към нас. Ще ни удари.
- Готови! Дръжте се!

:15:19
- Цел: 1200 м.
- Чук - чук.

:15:38
Да се качим горе.
:15:51
Дай завой наляво.
:16:05
Питат се защо торпедото
не експлоадира.

:16:08
Може ли да рапортувате за щетите?
:16:15
Включете резервния генератор.
:16:19
3 генератора извън строя.
:16:22
- 4-а задна палуба е наводнена.
- При кърмата имаме падане с 14°.

:16:27
Съобщи: "Торпилирани сме
от китайски МИГ-ове. Потъваме."

:16:32
Дай им координатите ни.
Напускайте кораба.

:16:35
Напускайте кораба!
:16:55
Една ракета по МИГ-овете.

Преглед.
следващата.