Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:20:00
Фаза две е в ход.
Имам видеокасетата.

:20:03
Не съм я видял лично,
но била красота.

:20:07
А за вашите заглавия -
имаше 17 оцелели.

:20:11
Добра работа, Стампър.
:20:15
- Благодаря.
- Моля.

:20:17
Дръж кодиращия прибор
на сигурно място.

:20:20
Господа и дами, гореща новина.
:20:25
Получи се току-що
по странна прищявка на съдбата.

:20:31
Идеален репортаж за откриването
на новинарската ни мрежа.

:20:35
Като че някаква криза се мъти
в Южнокитайско море.

:20:40
Искам вестиците и списанията
да гърмят.

:20:44
Искам книги, филми.
Искам телевизия и радио.

:20:47
Искам да сме в ефир
по 24 часа на ден.

:20:50
Това е нашият миг!
:20:53
Милиарди хора на планетата
ще го гледат и чуват,

:21:00
ще четат за това -
все от медийна група "Карвър".

:21:04
Най-хубавата новина
е лошата новина.

:21:17
Доволна съм от напредъка ви
г-н Бонд.

:21:22
Винаги съм готов да изуча
нов език, професоре.

:21:29
Може да се каже,
че имате естествена дарба.

:21:33
Съвършенството
се постига с практика.

:21:45
Как се казва на датски "Няма ме"?
:21:48
Просто не обръщай внимание.
:21:51
Тези думи ги няма в речника.
:21:57
Бонд слуша.

Преглед.
следващата.