Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:21:00
ще четат за това -
все от медийна група "Карвър".

:21:04
Най-хубавата новина
е лошата новина.

:21:17
Доволна съм от напредъка ви
г-н Бонд.

:21:22
Винаги съм готов да изуча
нов език, професоре.

:21:29
Може да се каже,
че имате естествена дарба.

:21:33
Съвършенството
се постига с практика.

:21:45
Как се казва на датски "Няма ме"?
:21:48
Просто не обръщай внимание.
:21:51
Тези думи ги няма в речника.
:21:57
Бонд слуша.
:22:00
Минавам на заглушителен канал 4.
:22:04
- Корабът е в международни води.
- Не сме сигурни.

:22:08
Джеймс, къде си?
:22:11
Мънипени!
В Оксфорд съм.

:22:16
Упражнявам се в датския.
:22:20
Трябва да се сбогуваш с урока си.
Имаме спешна ситуация.

:22:24
Ще пращаме флота в Китай.
:22:28
- Там съм след... след час.
- Нека са 30 минути.

:22:34
Довиждане, сладка моя.
:22:37
Ненадминат лингвист си, Джеймс.
:22:43
- Не питай.
- Не ми казвай.

:22:57
Абсурд. Та ние знаем
координатите на кораба.


Преглед.
следващата.