Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:22:00
Минавам на заглушителен канал 4.
:22:04
- Корабът е в международни води.
- Не сме сигурни.

:22:08
Джеймс, къде си?
:22:11
Мънипени!
В Оксфорд съм.

:22:16
Упражнявам се в датския.
:22:20
Трябва да се сбогуваш с урока си.
Имаме спешна ситуация.

:22:24
Ще пращаме флота в Китай.
:22:28
- Там съм след... след час.
- Нека са 30 минути.

:22:34
Довиждане, сладка моя.
:22:37
Ненадминат лингвист си, Джеймс.
:22:43
- Не питай.
- Не ми казвай.

:22:57
Абсурд. Та ние знаем
координатите на кораба.

:23:00
Глобалната сателитна система
не лъже.

:23:04
Сингапурската ни станция е уловила
непознат сигнал при нападението.

:23:10
- Може да е отклонил кораба от курса.
- Изчезна наш кораб!
- Знам.

:23:14
И вместо действия
искате разследване.

:23:16
Пращането на флота не е начин
да избегнем световна война.

:23:22
Откъде се е взел
тоя загадъчен сигнал?

:23:25
- Още проучване.
- Проучвате!

:23:28
При цялото ми уважение,
липсват ви топки за тая работа.

:23:32
Предимството е, че не се налага
да мисля само с тях.

:23:37
Достатъчно.
Какво е положението?

:23:41
Непровокирана атака срещу кораб
в международни води.

:23:45
Пращаме флота
с цел пълно възмездие.

:23:48
Нека първо разследваме,
преди да пратим британския флот

:23:51
при най-големите
въздушни сили в света.

:23:55
- Кога ще стигнат корабите?
- След 48 часа.

:23:58
Пресата се е наточила за кръв.

Преглед.
следващата.