Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:30:02
от французите,
за да шумя още една година.

:30:05
- Извинете, г-н Карвър.
- Да?

:30:08
Това е новият банкер, г-н...
:30:10
Бонд. Джеймс Бонд.
:30:14
Пак ли нов банкер.
Аз май ги колекционирам.

:30:17
Кажете, г-н Бонд,
как реагира пазарът на кризата?

:30:22
Валутите падат,
вашите акции скачат.

:30:26
Струва ми се, че не се познаваме.
:30:29
- Елиът Карвър.
- Уай Лин.

:30:31
Аз съм от телеграфна агенция
"Нов Китай".

:30:33
- Не ви видях в списъка за гости.
- Ще си призная.

:30:38
Няма ме в него. Натрапих се.
:30:41
- И защо така скъпа моя?
- За да се срещна с вас.

:30:45
Прекрасно. Обожавам жени,
които поемат инициативата.

:30:49
Мястото ви е
в пекинското ми бюро.

:30:51
Г-н Карвър, вие нямате бюро в Пекин.
:30:55
Наричайте ме Елиът.
:31:07
Питах се как ли ще се почувствам,
ако те видя отново.

:31:20
Сега вече знам.
Да не би да съм казал нещо?

:31:24
Как ще обясниш думите
"Веднага се връщам"?

:31:29
- Случи ми се нещо.
- Вечно ти се случва нещо.

:31:33
- А ти как си, Парис?
- Вече по-добре. Квит сме.

:31:36
Питие, г-жо Карвър?
:31:38
За г-н Бонд водка с мартини.
От шейкър, но не разбъркано.

:31:42
За г-жа Карвър
текила без разредител.

:31:46
Не, за г-жа Карвър чаша от
шампанското на г-н Карвър.

:31:52
- Издигнала си се в обществото.
- А ти тази вечер си банкер.

:31:55
Видях списъка с гостите.
:31:58
Още ли спиш с пистолет
под възглавницата, Джеймс?


Преглед.
следващата.