Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:33:01
- Здравейте, г-жо Карвър.
- Приятно ми е.

:33:04
- А това е Джеймс Бонд.
- Не знаех, че се познавате.

:33:09
- Стари приятели сме.
- Бегли познати.

:33:11
Излизаше със съквартирантката ми
в Цюрих.

:33:15
Мисля да привлека Уай Лин
като водеща.

:33:18
Прекрасно. Сигурна съм, че няма
да ти устои... твърде дълго.

:33:24
Тъкмо си мислех за сателитите ви.
Дават ви глобален обхват.

:33:29
Просто средства за информация.
:33:32
Или дезинформация.
:33:34
Да речем, че искате
да манипулирате политическия курс

:33:38
или дори курса на кораб...
:33:42
Много интересно, г-н Бонд.
:33:45
Имате буйна фантазия за банкер.
:33:49
Може би трябва
да ви възложа роман.

:33:51
Не, за бога, ще се окажа
изгубен в морето, без посока.

:34:02
Време е за официалната част.
Извинете ме.

:34:12
- Как всъщност се запознахте?
- Казах ти, банкер е.

:34:15
- Знаем се от Цюрих.
- Ужасна лъжкиня си, драга моя.

:34:21
Имам проблем с банкер
Елате за момент.

:34:27
Дами и господа!
:34:32
Заповядайте за предаването на
г-н Карвър в главното студио.

:34:38
В каква точно област
от банкерството специализирате?

:34:43
Принудително превземане на фирми.
:34:56
Карвър сигурно е като у дома си
в такова помещение.

:34:59
Хубаво е да говориш на света.

Преглед.
следващата.