Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:34:02
Време е за официалната част.
Извинете ме.

:34:12
- Как всъщност се запознахте?
- Казах ти, банкер е.

:34:15
- Знаем се от Цюрих.
- Ужасна лъжкиня си, драга моя.

:34:21
Имам проблем с банкер
Елате за момент.

:34:27
Дами и господа!
:34:32
Заповядайте за предаването на
г-н Карвър в главното студио.

:34:38
В каква точно област
от банкерството специализирате?

:34:43
Принудително превземане на фирми.
:34:56
Карвър сигурно е като у дома си
в такова помещение.

:34:59
Хубаво е да говориш на света.
:35:03
Като че искат да говарят с вас.
:35:09
Г-н Бонд, търсят ви спешно
по телефона.

:35:18
Дами и господа, в ефир сме
след секунди. 5, 4, 3, 2...

:35:24
Добър вечер. Днешното предаване
трябваше да е тържествено.

:35:30
Завършена е глобалната
сателитна мрежа "Карвър".

:35:34
Ала ние сме пред прага
на тежък конфликт, възникнал
в Южнокитайско море.

:35:39
Ако не бъде преодолян,
той може да унищожи планетата.

:35:46
Уверявам моите зрители,
че аз, Елиът Карвър...

:35:51
говорих с премиера в Лондон
и Председателя в Пекин

:35:55
и предложих услугите си
като безпристрастна страна...


Преглед.
следващата.