Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:35:03
Като че искат да говарят с вас.
:35:09
Г-н Бонд, търсят ви спешно
по телефона.

:35:18
Дами и господа, в ефир сме
след секунди. 5, 4, 3, 2...

:35:24
Добър вечер. Днешното предаване
трябваше да е тържествено.

:35:30
Завършена е глобалната
сателитна мрежа "Карвър".

:35:34
Ала ние сме пред прага
на тежък конфликт, възникнал
в Южнокитайско море.

:35:39
Ако не бъде преодолян,
той може да унищожи планетата.

:35:46
Уверявам моите зрители,
че аз, Елиът Карвър...

:35:51
говорих с премиера в Лондон
и Председателя в Пекин

:35:55
и предложих услугите си
като безпристрастна страна...

:36:01
Това е звукоизолирано помещение.
Няма да чуят виковете ти.

:36:08
Хер Стампър,
направихме контакта.

:36:12
Притеснете го.
Идвам след минути.

:36:17
... печатарски преси,
които не спират 24 часа на ден,

:36:20
и сателити, осъществяващи връзка
с всяка точка...

:36:27
Май си много загрижен
за делата на г-н Карвър.

:36:32
Той иска да знае защо.
:36:34
Питате защо го направих.
:36:37
Отговорът е прост. За власт.
:36:41
Властта да хвърля светлина
и върху най-затънтените кътчета.

:36:46
За по-добро разбиране
между хората на земята.

:36:50
Сложи го на стола. Ще изсвирим
някое парче на главата му.


Преглед.
следващата.