Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:36:01
Това е звукоизолирано помещение.
Няма да чуят виковете ти.

:36:08
Хер Стампър,
направихме контакта.

:36:12
Притеснете го.
Идвам след минути.

:36:17
... печатарски преси,
които не спират 24 часа на ден,

:36:20
и сателити, осъществяващи връзка
с всяка точка...

:36:27
Май си много загрижен
за делата на г-н Карвър.

:36:32
Той иска да знае защо.
:36:34
Питате защо го направих.
:36:37
Отговорът е прост. За власт.
:36:41
Властта да хвърля светлина
и върху най-затънтените кътчета.

:36:46
За по-добро разбиране
между хората на земята.

:36:50
Сложи го на стола. Ще изсвирим
някое парче на главата му.

:37:00
Какво очаквам в замяна ли?
Световно могъщество.

:37:05
Пълно и безспорно
тотално могъщество.

:37:08
Но не над правителства
и идеологии.

:37:13
Над тиранията,
изолацията и невежеството.

:37:21
Хер Стампър...
:37:24
Тази вечер ви предлагам
декларация на моите принципи.

:37:29
Обещание, че мъжете и жените
на планетата ни,

:37:32
моите братя и сестри,
на които аз смирено служа,

:37:36
ще получават
пълни и обективни новини.

:37:40
Аз ще бъда сила,
която служи на доброто,

:37:44
която се бори с неправдата,
предразсъдъците, тиранията.

:37:49
Сила готова винаги да
брани свободата.

:37:54
Време е... за прекъсване
по технически причини.

:37:59
- Какво става?
- Спря токът. Не сме в ефир.


Преглед.
следващата.