Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:40:02
- Искам да знам защо.
- Казах ти, познавам го бегло.

:40:08
Бегло?
:40:36
Чудех се
кого ли ще изпрати Карвър.

:40:40
Той е по следите ти.
:40:43
Твоята позиция стана ясна.
:40:47
Ти си избрала леглото си.
:40:50
Но стоя на твоя праг.
:40:56
Тогава се обърни
и си върви у дома.

:41:00
Можеш да му кажеш,
че нищо не си измъкнала от мен.

:41:05
Просто така?
Да си вървя у дома?

:41:09
Не съм те карал да се замесваш.
:41:12
Твърде късно е вече.
:41:22
Защо се омъжи за него?
:41:25
Той ми каза, че ме обича.
:41:28
Това винаги звучи добре.
:41:31
Знаеш ли, че постоянно търсех
във вестиците некролога ти?

:41:36
Съжалявам, че все те разочаровам.
:41:45
Какво се случи, Джеймс?
:41:50
Нима се приближих твърде много?
:41:56
И близостта ми те притисни?

Преглед.
следващата.